Feliu Fuster es una empresa catalana de segona generació. Som una fusteria situada a Canet de Mar, creada per Josep Feliu Bellvehi, i actualment propietat del seu fill Josep Ma. Feliu Soler.